۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩
Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường THPT Lý Tự Trọng

۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩


 
Trang ChínhLiên kếtPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng NhậpĐăng ký
Top posters
anhkuti (223)
 
administrator (217)
 
thanhlong (205)
 
no_love90 (186)
 
Kute Ngố (131)
 
hungxh (110)
 
lecuong12a (97)
 
thuystyle (87)
 
lai12a2009 (66)
 
sorry (45)
 

Tuyển chọn 523 Câu TN Hoá Học1Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Oct 12, 2010 4:01 pm
avatar
[Thành viên] - phungnguyenmembers
members
Bài viết : 41
PMP : 76
Được thanks : 0
Tham gia ngày : 24/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Tuyển chọn 523 Câu TN Hoá Học1
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Tuyển chọn 523 Câu TN Hoá Học1

Tuyển chọn 523 Câu TN Hoá Học
1.Cho các chất sau:
(1) HO-CH2-CH2OH (2) HO-CH2-CH2-CH2OH (3) HOCH2-CHOH-CH2OH
(4) C2H5-O-C2H5 (5) CH3CHO.
nh ưng chat tac dung được với Na là
A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3.
2. Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Trong các
công thức sau:
CH3-CH-CH3
OH
(1)
CH3-CH2-CH-CH3
OH
(2)
(3) CH3-CH2-CH2-CH2-OH
CH3-C-CH2-OH
CH3
CH3
(4)
công thức nào phù hợp với X.?
A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4)
3.Những chất trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với rượu etylic ?
A. HCl ; HBr ; CH3COOH ; NaOH B. HBr ; CH3COOH ; Natri ; CH3OCH3. C. CH3COOH ; Natri ;
HCl ; CaCO3.
D. HCl ;HBr ;CH3COOH ; Natri.
4.Số đồng phân rượu có công thức phân tử C5H12O là:
A. 8 đồng phân B. 5 đồng phân C. 14 đồng phân D. 12 đồng phân
5.Sự loại nước một đồng phân A của C4H9OH cho hai olefin . Đồng phân A là...
A. Rượu iso butylic. B. Rượu n-butylic. C. Rượu sec butylic. D. Rượu tert butylic.
6.Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau người ta thấy tỉ số mol CO2 và H2O tăng dần.
Dãy đồng đẳng của X, Y là:
A. Rượu Neutral.
B. Rượu không Neutral
C. Rượu thơm.
D. Phenol
Xét chuỗi phản ứng: Etanol 2 4 2
1700 , : H SO Cl
C
→X →Y Y có tên là
A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan.
7.Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó
CO2 H2O n xác nhất?
A. X là rượu Neutral. B. X là rượu Neutral đơn chức. C. X là rượu đơn chức D. X là rượu không Neutral.
8.Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các hợp chất giảm dần theo thứ tự:
A. CH3COOH >C2H5OH > C6H5OH. B. CH3COOH > C6H5OH >C2H5OH. C. C2H5OH > C6H5OH >
CH3COOH.
D. C6H5OH > CH3COOH > C2H5OH.
9.Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thì tỉ lệ số mol
CO2 H2O n ÷ n không đổi khi số nguyên tử
C trong rượu tăng dần. Kết luận nào sau đây chính xác nhất?
A. Đó là một dãy đồng đẳng rượu Neutral đơn chức. B. Đó là một dãy đồng đẳng rượu Neutral
C. Đó là một dãy đồng đẳng rượu không Neutral đơn chức. D. Đó là một dãy đồng đẳng rượu không
Neutral có một nối đôi.
10.Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propanol-2 với xúc tác là axit sunfuric đặc ta có thể thu được tối đa
bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa C, H, O ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
11.Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức C4H10O là:
A. 2 đồng phân B. 4 đồng phân C. 7 đồng phân D. 9 đồng phân
12.Đun nóng một rượu M với H2SO4 đặc ở 170oC thu được 1 anken duy nhất. Công thức tổng quát đúng
nhất của M là:
A. CnH2n+1CH2OH. B. R-CH2OH. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n-1CH2OH.
13.Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của
CH3-CH-CH-CH3
CH3OH
A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3-metylbuten-2
14.Đốt cháy một rượu X ta thu được số mol CO2 > số mol H2O. X có thể là rượu nào sau đây?
A. Rượu Neutral đơn chức B. Rượu không Neutral có 1 liên kết pi. C. Rượu không Neutral có 2 liên kết pi. D. Ruợu
Neutral đa chức.
15.Đồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ cho hai olefin đồng phân?
A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-2
16.Để phân biệt rượu đơn chức với rượu đa chức có ít nhất 2 nhóm OH liền kề nhau người ta dùng thuốc
thử là...
A. dung dịch Brom. B. dung dịch thuốc tím. C. dung dịch AgNO3. D. Cu(OH)2.
17.Trong dãy đồng đẳng rượu Neutral đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung:
A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan
trong nước tăng
C. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong
nước tăng
18.Một rượu Neutral có công thức thực nghiệm (C2H5O)n. Công thức phân tử của rượu là...
A. C2H5O. B. C4H10O2 . C. C6H15O3 . . C8H20O4 .
19.Hợp chất:
CH3-CH-CH=CH2
CH3
Là sản phẩm chính (theo quy tắc maccopnhicop) của phản ứng loại nước hợp chất nào sau đây?
A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2-metylbutanol-4
19.A là đồng đẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạch cacbon
không phân nhánh của A là...
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
20.Đốt cháy 1,85 gam một rượu Neutral đơn chức cần có 3,36 lit O2 (đktc). Công thức rượu đó là:
A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH
21.Một rượu Neutral, đơn chức, bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. Cứ 0,525 gam anken A tác dụng
vừa đủ với 2g brôm. Rượu này là...
A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-1
22.Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 rượu Neutral, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu
được 5,6 lit H2 (đktc). Khối lượng (g) mỗi rượu là:
A. 9,6 và 9,2 B. 6,8 và 12,0 C. 10,2 và 8,6 D. 9,4 và 9,4
23.Đun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H2SO4 đặc ta được các ete. Lấy X là một trong các ete đó đốt
cháy hoàn toàn được tỷ lệ mol của X, oxi cần dùng , cacbonic và nước tạo ra lần lượt là 0,25: 1,375: 1:1.
Công thức 2 rượu trên là...
A. C2H5OH và CH3OH. B. C3H7OH và CH2= CH−CH2−OH. C. C2H5OH và CH2= CH–OH. D.
CH3OH và CH2 = CH – CH2OH.
24.Đun 1,66 gam 2 rượu (H2SO4 đặc) thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt hỗn hợp 2 anken
cần 1,956 lit O2 (25oC, 1,5 at). CTPT 2 rượu là:
A. C2H5OH, C3H7OH B. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H5OH D. C3h7OH, C4H9OH
25.Cho 5,3g hỗn hợp 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Công
thức phân tử của 2 ankanol trên là ...
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và
C5H11OH.
26.Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H2
(đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là.
A. 27,7% và 72,3% B. 60,2% và 39,8% C. 40% và 60% D. 32% và 68%
27.X là một rượu Neutral, đa chức, mạch hở có số nhóm OH nhỏ hơn 5. Cứ 7,6 gam rượu X phản ứng hết với
Natri cho 2,24 lít khí (đo ở đktc). Công thức hoá học của X là...
A. C4H7(OH)3. B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3.
28.Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 rượu Neutral đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6 gam nước và 72
gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). CTPT 2 rượu là:
A. CH3OH và C2H5OH C2H5OH và C3H7OH C3H7OH và C4H9OH CH3OH và C3H7OH
29: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về phenol?
A. Phenol có nhóm OH trong phân tử nên có tính chất hoá học giống rượu.
B. Phenol có tính axit nên phenol tan được trong dung dịch kiềm.
C.Tính axit của phenol mạnh hơn axit cacbonic vì phenol tác dụng với CaCO3 tạo khí CO2.
D. Dung dịch phenol trong nước cho môi trường axit, làm quì tím đổi màu sang đỏ.
30.Chọn câu đúng: “Phenol có thể tác dụng với …”
A. HCl và Na B. Na và NaOH C. NaOH và HCl D. Na và Na2CO3
31.Cho các chất có công thức cấu tạo :
CH2 OH
CH3
OH
OH
(1) (2) (3)
Chất nào thuộc loại phenol?
A. (1) và (2). B. (2) và (3). C. (1) và (3). D. Cả (1), (2) và (3).
32.Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:
A. Mất màu nâu đỏ của nước brom B. Tạo kết tủa đỏ gạch C. Tạo kết tủa trắng D. Tạo
kết tủa xám bạc
33.Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren
và rượu etylic là...
A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch brom.
34.Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH +
Na
35.Khi nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lập tức thấy xuất hiện kết tủa trắng là do...
A. phenol cho phản ứng cộng với brom dễ dàng hơn so với benzen.
B. phenol có tính axit yếu nên bị brom đẩy ra thành chất không tan trong dung dịch.
C. phenol dễ cho phản ứng thế với brom ở các vị trí octo và para tạo chất không tan.
D. brom chiếm lấy nước làm phenol tách ra thành chất kết tủa.
36.Cho a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng với natri dư thu được a (mol)
khí H2(đktc). Mặt khác, a (mol)X nói trên tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH)2. Trong phân tử X có thể
chứa:
A..1 nhóm cacboxyl −COOH liên kết với nhân thơm. B. 1 nhóm −CH2OH và 1 nhóm −OH liên kết với
nhân thơm.
C. 2 nhóm −OH liên kết trực tiếp với nhân thơm. D. 1 nhóm −O−CH2OH liên kết với nhân thơm.
37.Dùng phản ứng hóa học nào để chứng minh nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của phenol linh động
hơn nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của rượu etylic.
A. C6H5OH + Na B. C6H5OH + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. cả C6H5OH + Na và
C6H5OH + NaOH đều được.
38.Cho m(gam) phenol C6H5OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc). Khối lượng m
cần dùng là...
A. 4,7g. B. 9,4g. C. 7,4g. D. 4,9g.
39.Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu được 6,62 gam kết tử trắng (phản ứng hoàn toàn). Khối
lượng phenol có trong dung dịch là:
A. 1,88 gam B. 18,8 gam C. 37,6 gam D. 3,76 gam
40.Cho 47 gam phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200 gam HNO3 68% và 250 gam H2SO4 96% tạo axit
picric (phản ứng hoàn toàn). Nồng độ % HNO3 còn dư sau khi tách kết tử axit picric ra là:
A. 10,85% B. 1,085% C. 5,425% D. 21,7%
41. Trong các chất C2H6 , CH3-NH2 , CH3-Cl và CH4 , chất có nhiệt độ sôi cao nhất là...
A. C2H6 B. CH3-NH2 C. CH3-Cl D. CH4
42.Trong các amin sau:
CH3-CH-NH2
CH3
(1)
(2) H2N-CH2-CH2-NH2
(3) CH3-CH2-CH2-NH-CH3
Amin bậc 1 là::
A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (2)
43.Hóa chất có thể dùng để phân biệt phenol và anilin là...
A. dung dịch Br2. B. H2O. C. dung dịch HCl. D. Na.
44.Khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau:
(1) Khí H2; (2) muối FeSO4; (3) khí SO2; (4) Fe + HCl
A. (4) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3)
45.Điều nào sau đây SAI?
A. Các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
C. Anilin có tính bazơ rất yếu. D. Amin có tính bazơ do N có cặp electron chưa chia.
46.Một hợp chất có CTPT C4H11N. Số đồng phân ứng với công thức này là:
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
48.C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là...
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
49.Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:
(1) benzen + phenol
(2) anilin + dd HCl dư
(3) anilin + dd NaOH
(4) anilin + H2O
Ống nghiệm nào só sự tách lớp các chất lỏng?
A. (3), (4) B. (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (4)
50.Cho các chất: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin.
Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây?
A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2)
51.Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH. Chất nào làm đổi màu quỳ tím sang màu
xanh?
A. CH3NH2 B. C6H5NH2, CH3NH2 C. C6H5OH, CH3NH2 D. C6H5OH, CH3COOH
52.Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào
dưới đây?
A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl2.
B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl2.
C. Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr.
D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2
53.Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anili trong
dung dịch là:
A. 4,5 B. 9,30 C. 46,5 D. 4,56
54.Một amin A thuộc cùng dãy đồng đẳng với metylamin có hàm lượng cacbon trong phân tử bằng
68,97%. Công thức phân tử của A là...
A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N.
55.Trung hòa 50 ml dd metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. CM của
metylamin là:
A*. 0,06 B. 0,05 C. 0,04 D. 0,01
56.Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của andehyt thu được n CO2 = n H2O thì đó là
dãy đồng đẳng
A- Andehyt đơn chức Neutral C- Andehyt hai chức Neutral
B- Andehyt đơn chức không Neutral D- Andehyt đa chức Neutral
57.Cho các chất: dd HBr, dd NH3 , dd Br2, CuO, Mg, C2H5OH. Axit nào sau đây đều có phản ứng với các
chất đã cho?
a. Axit acrilic b. Axit fomic c. Axit axetic d. Axit stearic
58.C4H8O có số đồng phân andehyt là:
A- 1 B- 2 C- 3 D- 4
59.Axit nào sau đây khó tan trong nước nhất?
a. axit bezoic b. axit acrilic c. axit metacrilic d. axit propionic
60.Có 2 bình mất nhãn chứa rượu etylic 45o và dung dịch fomalin. Để phân biệt chúng ta có thể dùng:
A- Na kim loại B- AgNO3/NH3
C- Cu(OH)2 + to D- Cả B và C
61.Trong các axit: axit propionic, axit axetic, axit fomic, axit acrilic. Hợp chất có tính axit yếu nhất là …
a. axit propionic b. axit axetic c. axit fomic d. axit acrilic
62.Andehit axetic tác dụng được với các chất sau :
a. H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0 .
b. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 .
c. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl.
d. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH.
63.Cho sơ đồ chuyển hóa: C2H5OH → (A) → (B) +NaOH
→ CH3CHO.
Công thức cấu tạo của (A) là …
a. CH3COOH b. CH3COOC2H5 c. CH3CHO d. C2H4
64.Trong phản ứng với H2 (Ni, t o) thì andehit fomic là :
a. Chất oxi hoá .b.Chất khử c .Tự oxi hóa và tự khử. d.Không thay đổi số oxi hóa.
65.Cho sơ đồ chuyển hóa: C4H10 → (X) → (Y) → CH4 → (Z) → (E). Xác định công thức cấu tạo của X
và E? Biết X là chất lỏng ở điều kiện thường, E có khả năng phản ứng với NaOH và có phản ứng tráng
gương.
a. X: CH3COOH; E: HCOOH b. X: CH3COOH; E: HCOOCH3 c. X: C3H6; E: HCOOH d. X:
C2H5OH; E: CH3CHO
66.Cho sơ đồ chuyển hoá sau :
C2H6
xt A xt B xt CH3-CHO
A,B lần lượt có thể là các chất sau :
a. C2H4 , CH3-CH2-OH . b. C2H5-Cl , CH3-CH2-OH . c. C2H4 , C2H2 . d. Cả a,
b đều đúng.
67.Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một axit cacboxilic không Neutral (phân tử có chứa 2 liên kết π) cần dùng 6,72
lít khí O2 (đkc). Sản phẩm cháy cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 30 gam kết tủa tạo thành.
Công thức phân tử của axit là …
a. C3H4O2. b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4.
:68. Một andehit Neutral đơn chức X, có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 2. X có công thức là
a. CH3-CHO . bCH3-CH2-CHO c .CH3-CHCH3-CHO .d.CH3-CH2-CH2-CHO .
69.Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam một axit cacboxilic, sản phẩm cháy cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi
trong dư, thấy tạo thành 40 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 17 gam. Mặt khác, khi
cho cùng lượng axit đó tác dụng với dung dịch Natri hidrocacbonat dư thì thu được 2,24 lít khí CO2 (đkc).
Công thức phân tử của axit là …
a. C3H4O2. b.C3H4O4. c.C4H6O2. d.C4H6O4.
70.Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic bởi CuO, t o thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là :
a. 6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam
71.Sản phẩm phản ứng este hóa của axit cacboxilic nào sau đây được dùng để tổng hợp thuỷ tính hữu cơ?
a. CH3COOH. b.CH2=CH-COOH. c.CH2=C(CH3)-COOH. d.CH3-CH(CH3)-COOH.
72.C5H10O2 có số đồng phân axit là:
A- 7 B- 6 C- 8 D- 4
73.Cho các axit: (1): ClCH2-COOH, (2): CH3-COOH, (3): BrCH2-COOH , (4): Cl3C-COOH. Thứ tự tăng
dần tính axit là …
a. (4),(1),(3),(2). b.(2),(3),(1),(4). c.(1),(3),(4),(1). d.(4),(3),(2),(1).
74. Cho axit có công thức sau :
C2H5 CH3
CH3-CH-CH2-CH-COOH
Tên gọi là :
a. Axit 2,4-đi metyl hecxanoic. b.Axit 3,5-đimetyl hecxanoic. c.Axit 4-etyl-2-metyl
pentanoic.
b. Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic.
75.Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
a. CH3OCH3. b.C6H5OH. c.CH3COO d.H.CH3CH2OH.
76.Để điều chế axit axetic có thể bằng phản ứng trực tiếp từ chất sau :
a. CH3-CH2-OH . b.CH3-CHO. c.HC ≡ CH d.Cả a,b đều đúng.
77.Đốt cháy a mol một axit cacboxilic thu được x mol CO2 và y mol H2O. Biết x – y= a. Công thức chung
của axit cacboxilic là …
a. CnH2n-2O3.CnH2nOz.CnH2n-2O2.CnH2n-2Oz.
Axit metacrylic có khả năng phản ứng với các chất sau :
a. Na, H2 , Br2 , CH3-COOH . b.H2, Br2 , NaOH, CH3-COOH . c.CH3-CH2-OH , Br2, Ag2O
/ NH3, t0 .
b. Na, H2, Br2, HCl , NaOH.
78.Một axit cacboxilic Neutral có công thức thực nghiệm (C2H3O2)n. Công thức phân tử của axit là …
C6H9O6. b.C4H6O4. c.C8H12O8. d.C2H3O2
79.Axit propyonic và axit acrylic đều có tính chất và đặc điểm giống nhau là :
a. Đồng đẳng , có tính axit, tác dụng được với dung dịch brom.
b. Đồng phân, có tính axit, tác dụng được với dung dịch brom.
c. Chỉ có tính axit.
d. Có tính axit và không tác dụng với dung dịch brom
80.Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxilic (X) thu được 2a mol CO2. Mặt khác trung hòa amol (X) cần
2a mol NaOH. (X) là axit cacboxilic …
a. không Neutral có một nối đôi C=C.đơn chức Neutral.oxalic.Axetic.
81.Khi cho axit axetic tác dụng với các chất: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, thì số
phản ứng xảy ra là:
A.5 B.6 C.7 D.8
82.Cho 3,38 gam hỗn hợp Y gồm CH3COOH, CH3OH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na, thu được 672 ml
khí (đkc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan Y1. Khối lượng muối Y1 là …
a. 4,7 gam.3,61 gam.4,78 gam.3,87 gam.
83. Chất nào phân biệt được axit propionic và axit acrylic
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch Br2
C. C2H5OH D. Dung dịch HBr
84.Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol muối natri của một axit hữu cơ, thu được 0,15 mol CO2, hơi nước và
Na2CO3. Công thức cấu tạo của muối là …
a. HCOONa.CH3COONa.C2H5COONa.CH3CH2CH2COONa.
85.Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với :
A. Na B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2\NaOH D. Cả A,B,C đều đúng
86.Điều kiện của phản ứng axetien hợp nước tạo thành CH3CHO là …
a. KOH/C2H5OH.Al2O3/t0.dd HgSO4/800C.AlCl3/t0.
87.Sắp xếp thứ tự tính axit tăng dần của các axit :
ClCH2COOH ; BrCH2COOH ; ICH2COOH
A. ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH B. ClCH2COOH < BrCH2COOH <
ICH2COOH
C. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH D. Kết quả khác.
88.Tương ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu đồng phân có phản ứng với dung dịch
AgNO3/NH3?
1 đồng phân. B.2 đồng phân. C.3 đồng phân. d.4 đồng phân
89.Phản ứng : B (C4H6O2) + NaOH → 2 sản phẩm đều có khả năng tráng gương.Công thức cấu tạo của B
là:
A. CH3-COOCH=CH2 B. HCOO-CH2CH=CH2
C. HCOO-CH=CH-CH3 D. HCOO-C=CH2
|
CH3
90.Công thức cấu tạo của hợp chất có tên gọi 2-metyl propanol là …
a. CH3CHO.
b.
CH3 CH CHO
CH3 .
c. CH2=CH-CHO.
d. H2C C CHO
CH3
.
91.Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là:
A- Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic
B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic
92.Trong các vấn đề có liên quan đến etanal:
(1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.
(3) Etanal ít tan trong nước. (4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.
Những phát biểu không đúng là …
a. (1), (2).chỉ có (1).(1), (3).chỉ có (3).
93.Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic dư (xt H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được 0,3 mol etyl axetat
với hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy số mol axit axetic cần dùng là :
A. 0,3 A. 0,18 C. 0,5 D. 0,05
94.Cho sơ đồng chuyển hóa: CH3CHO →
+ 0
H2 ,Ni,t (1)→
+ CuO,t 0 (2). Các sản phẩm (1) và (2) lần lượt
là …
a. CH3COOH, C2H5OH.C2H5OH, CH3CHO.C2H5OH, CH3COOH.C2H5OH, C2H2.
Trung hoà hoàn toàn 3,6g một axit đơn chức cần dùng 25g dung dịch NaOH 8%. Axit này là:
A- Axit Fomic B- Axit Acrylic C- Axit Axetic D- Axit Propionic
95.Bổ sung chuỗi phản ứng sau:
(1)
+H2
Pd,t0 (2) C2H5OH (3)
(5) (4)
a. (1): C2H4, (2): C2H6, (3): C2H5Cl, (4): CH3COOH, (5): CH3CHO.
b. (1): C2H2, (2): C2H4, (3): CH3CHO, (4): CH3COOH, (5): CH3COOC2H5.
c. (1): C2H4, (2): C2H5Cl, (3): CH3COOH, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5.
d. (1): CH4, (2): C2H4, (3): C2H5Cl, (4): CH3CHO, (5): CH3COOC2H5.
96.Để đốt cháy 0,1 mol axit hữu cơ đơn chức Z cần 6,72 lít O2 (đkc). CTCT của Z là:
A- CH3COOH C- HCOOH
B- CH2 = CH - COOH D- Kết quả khác
97.Khi cho 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3
ta thu được 43,2 gam bạc. Chất X là …
a. anđehit oxalic .Andehit fomic. hợp chất có nhóm hidroxyl. Etanal.
98. Đốt cháy một axit Neutral, 2 lần axit (Y) thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Biết Y có mạch cacbon
là mạch thẳng. CTCT của Y là:
A- HOOC - COOH C- HOOC - (CH2)2 - COOH
B- HOOC - CH2 - COOH D- HOOC - (CH2)4 - COOH
99.Chia hỗn hợp gồm 2 andehit Neutral, đơn chức thành 2 phần bằng nhau:
phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam H2O.
phần 2: hidrô hóa (Xt:Ni, t0) thu được hỗn hợp X.
Nếu đốt cháy X thì thể tích CO2 (đkc) thu được là …
a. 0,112 lít. 0,672 lít. 1,68 lít. 2,24 lít.
100.Cho phản ứng este hóa :
RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O .
Để phản ứng chuyển dời ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng các giải pháp sau :
a. Tăng nồng độ của axit hoặc rượu.Dùng H2SO4 đặc để xúc tác và hút nước.
b. Chưng cất để tách este ra khỏi hổn hợp phản ứng .Cả a, b, c đều dùng.
101.C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở phản ứng được với dung dịch NaOH?
a. 5 đồng phân. 6 đồng phân. 7 đồng phân. 8 đồng phân.
102.Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức Neutral mạch hở và rượu đơn chức Neutral mạch hở có
dạng.
A- CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) C- CnH2nO2 (n ≥ 2)
B- CnH2nO2 ( n ≥ 3) D- CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)
103.Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức Neutral, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt
cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là …
C4H8O2. C5H10O2. C3H6O2. C3H8O2.
104.Một hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức C3H6O2 không tác dụng với kim loại mạnh, chỉ tác dụng
với dung dịch kiềm, nó thuộc dãy đồng đẳng :
Rượu. Este. Andehit. Axit.
105.X là este mạch hở do axit Neutral A và rượu Neutral B tạo ra. Khi cho 0,2 mol X phản ứng với NaOH thu được
32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B cần dùng 2,5 mol O2. Công thức cấu tạo của X là …
a. (CH3COO)2C2H4. (HCOO)2C2H4. (C2H5COO)2C2H4. (CH3COO)3C3H5.
106.Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ :
A. CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH
C. CH2= C-COOCH3 D.Tất cả đều sai
|
CH3
107.
Cho sơ đồ: C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Công thức cấu tạo của X là …
a. CH3CH2CH2COONa.b. CH3CH2OH.c. CH2=C(CH3)-CHO.d. CH3CH2CH2OH.
108. Este X có công thức C4H8O2 có những chuyển hoá sau :
X
. + H2O
H.
+ Y1 Y2 +

Y Y2 1
.+O2
xt
Để thỏa mãn điều kiện trên thì X có tên là :
a. Isopropyl fomiat .Etyl axetat. Metyl propyonat. n-propyl fomiat.
109.A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Khi phân tích A thu được kết quả: 50% C,
5,56% H, 44,44%O theo khối lượng. Khi thuỷ phân A bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 2 sản phẩm
đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của A là …
a. HCOO-CH=CH-CH3. HCOO-CH=CH2. (HCOO)2C2H4. CH2=CH-CHO.
Cho 13,2 g este đơn chức Neutral E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác
định E.
A.HCOOCH3 B.CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3
110.X có công thức phân tử C3H4O2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được 1 sản phẩm duy
nhất. Xác định công thức cấu tạo của X ?
a. CH2=CH-COOH.
b. HCOOCH=CH2.
c.
H3C
HC
C O
O .
d. tất cả đều đúng.
111.Thủy phân 1 este đơn chức Neutral E bằng dung dịch NaOH thu được muối khan có khối lượng phân tử
bằng 24/29 khối lượng phân tử E.Tỉ khối hơi của E đối với không khí bằng 4. Công thức cấu tạo.
A. C2H5COOCH3. B.C2H5COOC3H7
C.C3H7COOCH3 D.Kết quả khác
112.X các công thức phân tử C4H6O2Cl2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được
CH2OHCOONa, etylenglicol và NaCl. Công thức cấu tạo của X?
a. CH2Cl-COO-CHCl-CH3. CH3-COO-CHCl-CH2Cl. CHCl2-COO-CH2CH3. CH2Cl-COOCH2-
CH2Cl.
113.Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong cây mía có tên là:
a. Glucozơ.b. Fructozơ.c. Săcarozơ.d. Mantozơ.
115.Chọn định nghĩa đúng
a. Glucôzơ là hợp chất hữu cơ tạp chức của rượu và andehit
b.Glucôzơ là hợp chất hydrat cacbon
c. Glucôzơ là hợp chất hữu cơ tạp chức thuộc loại rượu đa chức và andehit đơn chức (phân tử chứa 5
nhóm hydroxyl và 1 nhóm andehit)
d.Glucôzơ là hợp chất thuộc loại monosaccarit
116.Số nhóm hydroxyl trong hợp chất glucozơ là:
a. 2 3 4 5
117.Xác định công thức cấu tạo thu gọn đúng của hợp chất xenlulôzơ
a. ( C6H7O3(OH)3)n b. (C6H5O2(OH)3)n
c. (C6H8O2(OH)2)n d. (C6H7O2(OH)3 )n
118.Độ ngọt lớn nhất là
a. Glucozơ b. Fructozơc. Săccarozơ. d. Tinh bột.
119.Tính số gốc glucôzơ trong đại phân tử xenlulôzơ của sợi đay ,gai có khối lượng phân tử 5900000 dvc
a 30768 b. 36419 * c. 39112 d. 43207
120.Phương pháp nào sau đây dùng điều chế etanol trong phòng thí nghiệm.
a. Thuỷ phân dẫn xuất halogen. B. Lên men rượu. c. Cho C
2
H
4
tác dụng với
H
2
SO
4
loãng nóng.
d. Tất cả điều sai.
121.Thực hiện phản ứng tráng gương có thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây:
a. Glucôzơ và Sac ca rôzơ b. Axitfomic và rượu êtylic
c. Sac ca rôzơ và Mantôzơ d. Tất cả đều được
122.Tructozơ không phản ứng với chất nao sau đây
a. Dung dịch Br
2
b. H
2
/Ni,to c. Cu(OH)
2
d. Dung dich AgNO
3
123.Tìm hàm lượng glucôzơ lớn nhất ở các trường hợp sau:
a. Trong máu người b. Trong mật ong *c Trong dung dịch huyết thanh
d. Trong quả nho chín
124.Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Gluco có cấu tạo mạch vòng
a. Phản ứng CH
3
OH / HCl Phản ứng với Cu(OH)
2
Phản ứng với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
d. Phản ứng H
2
/Ni,to
125.Xác định trường hợp đúng khi thủy phân1kg Sac ca rôzơ
a. 0,5 kg glucôzơ và 0,5 kg fructôzơ b. 526,3gamglucôzơ và 526,3gam fructôzơ *
c. 1,25kg glucôzơ d. 1,25kg fructôzơ
126.Những phản ứng nào sau đây có thể chuyển hoá Gluco, Frutto thành những sản phẩm giống nhau
a. Phản ứng H
2
/Ni,to Phản ứng với Cu(OH)
2
Dung dịch AgNo
3
Phản
ứng với Na
127.Tráng gương hoàn toàn một dung dịch chứa 54gam glucôzơ bằng dung dịch AgNO3 /NH3 có đun
nóng nhẹ Tính lượng Ag phủ lên gương
a. 64,8 gam * b. 70,2gam c. 54gam d. 92,5 gam
128.Chọn câu nói đúng
a. Xenlulo và tinh bột có phân tử khối lớn nhưng phân tử khối của xenlulo lớn hơn nhiều so với tinh
bột
b. Xenlulo và tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ
c. Xenlulo có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột
d. Xenlulo và tinh bột có phân tử khối bằng nhau
129.Bằng phương pháp lên men rượu từ glucôzơ ta thu được 0,1lít rượu êtylic (có khối lượng riêng
0,8gam/ml) Biết hiệu suất lên men 80% Xác định khối lượng glucôzơ đã dùng
a. 185,6gam b. 190,5 gam c. 195,65 gam * d. 198,5gam
130.Saccaro có thể phản ứng được với chất nào sau đây: 1.H
2
/Ni,to ; 2.Cu(OH)
2
; 3.AgNo
3
/ d2
NH
3
;
4.CH
3
COOH / H
2
SO
4
a. 2 và 4 1 và 2 2 và 3 1 và 4
131.Thủy phân 1kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit Với hiệu suất phản ứng 85% Tính lượng
glucôzô thu được:
a. 178,93 gam b. 200,8gam c. 188,88gam * d. 192,5gam
132.Tinh bột và Xenlulo khác nhau như thế nào
a. Cấu trúc mạch phân tử B.hản ứng thuỷ phân C. Độ tan trong nước . Thuỷ phân phân tử
133.Tính lương glucôzơ cần để điều chế 1lít dung dịch rượu êtylic 40o Biết khối lượng của rượu nguyên
chất 0,8gam/ml và hiệu suất phản ứng là 80%
a. 626,1gam b .503,3gam c. 782,6gam * d.937,6gam
134: Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit :
a. CH3CONH2 b. HOOC CH(NH2)CH2COOH
c. CH3CH(NH2)COOH d. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH
135.Amino axit là những hợp chất hữu cơ ........................., trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức
................. và nhóm chức ................... Điền vào chổ trống còn thiếu là :
a. Đơn chức, amino, cacboxyl b. Tạp chức, cacbonyl, amino
c. Tạp chức, amino, cacboxyl d. Tạp chức, cacbonyl, hidroxyl
136.Có 3 ống nghiệm không nhãn chứa 3 dung dịch sau :
NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH ; NH2CH2COOH ; HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH.
Có thể nhận ra được 3 dung dịch bằng :
a. Giấy quì b. Dung dịch NaOH c. Dung dịch HCl d. Dung dịch Br2
137.Axit amino axetic không tác dụng với chất :
a. CaCO3 b. H2SO4 loãng c. CH3OH d. KCl
138.Có 4 dung dịch sau : dung dịch CH3COOH, glixerin , hồ tinh bột , lòng trắng trứng. Dùng dung dịch
HNO3 đặc nhỏ vào các dung dịch trên, nhận ra được:
a. glixerin b. hồ tinh bột c. Lòng trắng trứng d.ax CH3COOH
139.Cho X là một Aminoaxit (Có 1 nhóm chức - NH2 và một nhóm chức –COOH) điều khẳng định nào
sau đây không đúng.
A.X không làm đổi màu quỳ tím; B. Khối lượng phân tử của X là một số lẻ
C. Khối lượng phân tử của X là một số chẳn; D. Hợp chất X phải có tính lưỡng tính
140.Số đồng phân aminoaxit có cùng CTPT: C4H9O2N là :
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
141.Axit α-amino propionic pứ được với chất :
a. HCl b. C2H5OH c. NaCl d. a&b đúng
Công thức cấu tạo của (X) là:
A. CH3CH(NH2)COONa B.H2NCH2CH2COONa
C. CH3 COONa ` D. H2NCH2COONa
142.Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ A là: (C2H7NO2)n. A có công thức phân tử là :
A. C2H7NO2 B. C4H14N2O4 C. C6H21N3O6 D. Kết quả khác
143.Glixin không tác dụng với
A. H2SO4 loãng B. CaCO3 C. C2H5OH D. NaCl
144.Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 Aminoaxit :
Glixin và Alanin thu được tối đa bao nhiêu Đipeptít
A.1 B.2 C.3 D.4
145.Khi thủy phân Tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các Aminoaxit
A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH
C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH
146.: Cho các chất sau : etilen glicol (A) , hexa metylen diamin (B) ,
ax α-amino caproic ( C), axit acrylic (D) , axit ađipic (E).
Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là:
a. A, B b. A, C, E c. D, E d. A, B, C, E.
147.: Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O
Vậy công thức cấu tạo của C4H11O2N là :
a.C2H5COOCH2 NH2 b. C2H5COONH3CH3
b. CH3COOCH2CH2NH2 d. C2H5COOCH2CH2NH2
148.Một amino axit A có 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O và MA = 89. Công thức phân tử của A là
:
a. C3H5O2N b. C3H7O2N c. C2H5O2N d. C4H9O2N
149. 0,1 mol Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác 18g A cũng phản
ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl trên. A có khối lượng phân tử là:
A. 120 B. 90 C. 60 D. 80
150.Alà một Aminoaxit có khối lượng phân tử là 147. Biết 1mol A tác dụng vừa đủ với 1 molHCl; 0,5mol
tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH.Công thức phân tử của A là:
A. C5H9NO4 B. C4H7N2O4 C. C5H25NO3 D. C8H5NO2
152. Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ 80 ml dung dịch HCl 0,125 M.Cô cạn dung dịch thu
được 1,835 gam muối .
1. Khối lượng phân tử của A là :
a. 147 b. 150 c.97 d.120
153.Trong các chất sau, chất nào là polime:
A. C18H36 B. C15H31COOH C. C17H33COOH D. (C6H10O5)n
154.Tơ nilon 6.6 là:
A: Hexacloxyclohexan; B: Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin;
C: Poliamit của axit ε aminocaproic; D: Polieste của axit adilic và etylen glycol
155.Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử monome phải có liên kết kép
B. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có từ hai nhóm chức trở lên
C. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp có tách ra các phân tử nhỏ
D. Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng có tách ra các phân tử nhỏ
156.Polime nào có cấu tạo mạng không gian:
A: Nhựa bakelit; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S;
D: Cao su lưu hóa; E: cả A và D
157.Trong các polime sau, polime có thể dùng làm chất dẻo:
Nhựa PE Nhựa PVC Thuỷ tinh hữu cơ Tất cả đều đúng
158.Polime thu được từ propen là:
A: (−CH2−CH2−)n; B: (−CH2−CH2−CH2−)n;
C: ( CH CH ) ;
CH
2
3
n D: ( CH C )
CH
2 n
2
159.Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh. Aminoaxit là hợp chất đa chức.
B. Đồng trùng hợp là quá trình có giải phóng những pt nhỏ. Tất cả đều sai.
160.Các polime có khả năng lưu hóa là:
A: Cao su Buna; B: Poliisopren; C: Cao su Buna-S; D: Tất cả đều đúng
161.Để tổng hợp polime, người ta có thể sử dụng:
A. Phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng ngưng.
B. Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng. Tất cả đều đúng.
162.Để điều chế polime ta thực hiện phản ứng:
A: Cộng; B: Phản ứng trùng hợp; C: phản ứng trùng ngưng;
D: Phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng
163.Định nghỉa nào sau đây đúng nhất.
A. Phản ứng trùng ngưng là quá trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn.
B. Phản ứng trùng ngưng có sự nhường nhận electron.
C. Phản ứng trùng ngưng là quá trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn và giải phóng
nước.
D. Các định nghỉa trên đều sai.
164.(1): Tinh bột; (2): Cao su (C5H8)n; (3): Tơ tằm (−NH−R−CO−)n
Polime nào là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng:
A: (1); B: (3); C: (2); D: (1) và (2)
165.Polime có cấu trúc không gian thường:
A. Khả năng chịu nhiệt kém nhất.
B. Có tính đàn hồi, mềm mại và dai.
C. Có tính bền cơ học cao, chịu được ma sát và va chạm.
D. Dễ bị hoà tan trong các dung môi hữu cơ.
166.Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC. Tính số mắt xích trong phân tử của loại tơ này:
A: 113; B: 133; C: 118; D: Kết quả khác
Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng.
A. Polietilen B. Polivinyl clorua C. Caosubuna. D. Xenlulozơ
167.Khí clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,6% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử
clo.
A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5
168.Cho chuyển hóa sau :
CO2 → A→ B→ C2H5OH
Các chất A,B là:
A. Tinh bột, glucozơ B. Tinh bột, Xenlulozơ C. Tinh bột, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ
169.Có thể điều chế PE bằng phản ứng trùng hợp monome sau:
A: CH2CH2; B: CH2=CH−CH3; C: CH2−CHCl; D: CH2=CHOCOCH3
170.Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức
(C6H10O5)n
A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6 : 5
B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.
C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước
D. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
171.Có thể điều chế PVC bằng phản ứng trùng hợp monome sau:
A: CH3CHCH2; B: CH2CHCl; C: CH3CH2Cl; D: CH2CHCH2Cl
Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?
A. Chất dẻo Cao su Tơ nilon Tơ capron
172.Điều kiện để mônme có thể được dùng điều chế polime:
A: Có liên kết đơn; B: Có liên kết đôi; C: Có liên kết ba;
D: Có liên kết đôi hoặc ba
173.Cao su Buna không tham gia phản ứng nào trong số các phản ứng sau:
A. Cộng H2 Với dung dịch NaOH Với Cl2/as Cộng dung dịch brôm
174.Cho (1) Etanol; (2): Vinylaxetylen; (3) Isopren; (4) 2-phenyletanol-1
Tập hợp nào có thể điều chế được cao su Buna-S bằng 3 phản ứng:
A: (1)+(3); B: (1)+(4); C: (2)+(3); D: (3)+(4)
175.Cho các polime : PE, PVC, políbutađien, Amilopectin. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng:
A. PE, PVC, políbutađien: có dạng mạch thẳng; Amilopectin: mạch phân nhánh
B. Các polime trên đều có cấu trúc dạng mạch thằng
C. Các polime trên đều có cấu trúc dạng mạch nhánh
D. Các polime trên đều có cấu trúc dạng mạch không gian
176.ó thể điều chế polipropylen từ monome sau:
A: CH2CHCH3; B: CH3CH2CH3; C: CH3CH2CH2Cl; D: CH3CHCl2CH2
177.Đặc điểm cấu tạo của các monome tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. Phân tử phải có từ hai nhóm chức trở lên Phân tử phải có liên kết kép
B. Phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh Phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh
178.Từ 100m dung dịch rượu etylic 33,34% (D = 0,69) có thể điều chế được bao nhiêu kg PE (coi hiệu
suất 100%)
A: 23; B: 14; C: 18; D: Kết quả khác
179.Cho biến hóa sau:
Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna.
A, B, C là mhững chất nào.
A. CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. B. C6H12O6(glucozơ), C2H5OH, CH2=CH− CH=CH2
C.C6H12O6(glucozơ), CH3COOH, HCOOH D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.
180.Từ 13kg axetylen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%):
A: 62,5; B: 31,25; C: 31,5; D: Kết quả khác
181.Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enan (5); Tơ axetat (6); Tơ
nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. (1), (3), (7). (2), (4), (8). (3), (5), (7). (1), (4), (6).
182.Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng phân tử là 4984 đvC và của polisaccarit (C6H10O5)n
có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là:
A. 178 và 1000 187 và 100 278 và 1000 178 và 2000
183.Có thể điều chế được bao nhiêu tấn cao su Buna từ 5,8 tấn n-Butan. Hiệu suất của cả quá trình là
60%:
A: 9; B: 3,24; C: 5,4; D: Kết quả khác
Khối lượng phân tử trung bình của Xenlulozơ trong sợi gai là 590000đvc. Số gốc C6H10O5 trong phân tư
Xenlulozơ trên là:
A. 3641 B. 3661 C. 2771 D 3773.
184.Trong các chất sau:CH4 (1), CCl4(2),CH3Cl(3).
Chất phân cực và chất tan trong nước nhiều nhất là:
A. 1,2 B.2,3 C. 3,3 D. 2,4
185.Cho 3 chất sau:propanol-1(1), etanol(2), axeton(3)
Chất sôi ở nhiệt độ cao nhất và chất sôi ở nhiệt độ thấp nhất theo thứ tự :
A.1,3 B.2,3 C.3,1 D.3,2
Trong các chất sau, chất nào là ruợu bậc II:
186. 1. Metanol 2. Propanol-2
3. Etanol 4. 2 – Metyl propanol
5. Batanol -2
A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,5
187.Để phân biệt andehit axetic, andehit arcilic, axit axetic, etanol, có thể dùng thuốc thử nào trong các
chất sau:dung dịch Br2(1),dung dịch AgNO3/NH3(2),giấy quỳ(3),dung dịch H2SO4(4)
A. 1,2 và 3 B. 2,3 C. 3,4 D.1,2 và 4
188.Có 2 bình mất nhãn chứa rượu etilic 450 và dung dịch fomalin. Để phân biệt chúng có thể dùng:
A. Na kim loại. B. Dung dịch Ag2O/NH3.
C. Dung dịch quỳ tím. D. Dung dịch HCl
189.ó thể dùng chất nào trong số các chất sau để phân biệt n- hecxan, propanal,axeton: nướcBrom(1)
dung dịch AgNO3/NH3(2)
190.dung d ịch NaHSO3đ ậm đ ặc(3) gi ấy qu ỳ(4)
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,4
191.Etanol tác dụng được với chất nào sau đây:
1. HCl 2. H2SO4 3. CH3COOH 4. C2H5OH 5. Na
A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4 ,5
192.Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất:
A. CH3-O-CH3 B.CH3CHO C.C2H5OH D.H2O
193.Amin là :
A hợp chất hữu cơ chứa C,H,N.
B. những hợp chất hữu cơ mà phân tử gồm 1 nhóm NH2 kết hợp với 1 gốc hidrocacbon.
C. những hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thay thế nguyên tử hidro trong amoniac bằng gốc
hidrocacbon.
D. chất hữu cơ trong đó nhóm amino NH2 liên kết với vòng benzen.
194.Trong số các nguyên liệu sau:C2H2(1), C2H5Cl(2) ,C3H8(3).Có thể dùng nguyên liệu nào để điều chế
C2H5OH( chất vô cơ cho sẵn)
A.2 B.1,2 C.1,2,3 D.1
195.Amin thơm có CTPT C7H9N có số đồng phân là:
A . 2 B. 3 C. 4 D. 5.
196.Để tách một hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, có thể dùng các thuốc thử nào sau đây:dung dịch
NaOH(1), dung dịch H2SO4(2), dung dịch NH4OH(3), dung dịch Br2(4)
A. 2,3 B. 1,2 C. 3,4 D. 1,4
197.Khi viết đồng phân của C4H11N và C4H10O một học sinh nhận xét:
1. Số đồng phân của C4H10O nhiều hơn số đồng phân C4H11N.
2. C4H11N có 3 đồng phân amin bậc I. 3. C4H11N có 3 đồng phân amin bậc II.
4. C4H11N có 1 đồng phân amin bậc III. 5. C4H10O có 7 đồng phân rượu Neutral và ete Neutral.
Nhận xét đúng gồm:
A. 1,2,3,4 B.2,3,4 C. 3,4,5 D. 2,3,4,5.
198.A,B là hai hợp chất hữu cơ mạch hở, có khả năng làm mất màu dung dịch Brom,có công thức phân tử
C3H6O.Cấu tạo của A,B có thể là:
A. CH3-CH2-CHO B.CH2 ═ CH- CH2OH C. CH3- O- CH= CH2 D. Cả b,c
199.Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:
A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3CHO D. CH3OH
200.Chất hữu cơ mạch hở có công thức CnH2nO2 thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. Axit đơn chức Neutral hay este đơn chức Neutral B.Dioxit olefin. C. Andehit 2 chức. D. Xeton 2
chức.Tuyển chọn 523 Câu TN Hoá Học1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩ :: hóa-
Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG - QUẢNG NAM. Designed bởi Võ Hồng Nhân.Mọi thắc mắc góp ý xin gởi về langtu.dasau.kodatinh@gmail.com hoặc 0984096102.Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com